Υ-Ρινοπ-Πικρίας1

Υαλουρονικό οξύ, Ρυτίδες, ρινοπαρειακές, πικρίας, χείλη