Υ-Πικρίας2

Υαλουρονικό οξύ, Ρυτίδες, ρινοπαρειακές, χείλη