Νήματα: Ανόρθωση σε πρόσωπο και λαιμό με 3D ανορθωτικά νήματα

Νήματα: Ανόρθωση σε πρόσωπο και λαιμό με 3D ανορθωτικά νήματα