Νήματα-Λαιμός2

Ανορθωτικά Νήματα, Λαιμός, Περίγραμμα προσώπου, χαλάρωση, PDO COG, Silhouette Soft