Νήματα-Λαιμός1

Ανορθωτικά Νήματα, Λαιμός, Περίγραμμα προσώπου, χαλάρωση, PDO COG, Silhouette Soft