Β-Μέτωπο1

Βοτουλινική τοξίνη, Botox, Dysport, ρυτίδες έκφρασης, μέτωπο, μεσόφρυο, πόδι χήνας