Μέλος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (FEBOPRAS)

Μέλος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (FEBOPRAS)