Επεμβάσεις – Παιδί

Συγγενείς Ανωμαλίες Προσώπου: Σχιστίες Χείλους / Υπερώας

Η σχιστία του χείλους ήταν γνωστή παλαιότερα ως λαγόχειλο. Μπορεί να είναι μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη, ατελής ή πλήρης. Μπορεί να συνυπάρχει με τη υπερωιοσχιστία ή εμφανίζεται μεμονωμένα με συχνότητα περίπου 1:1000 γεννήσεις.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙ ΣΧΙΣΤΙΕΣ ΧΕΙΛΟΥΣ

Η σχιστία της υπερώας, κοινώς ουρανίσκου, ήταν γνωστή παλαιότερα ως λυκόστομα. Μπορεί να συνυπάρχει με τη χειλεοσχιστία ή εμφανίζεται μεμονωμένα με συχνότητα 1:2500 γεννήσεις.

Εκτός από την εμφανή δυσμορφία στο χείλος, οι σχιστίες δημιουργούν πολλά προβλήματα στο νεογνό:

  • στη σίτιση: δε μπορεί να θηλάσει, λόγω αδυναμίας δημιουργίας κενού στη στοματική κοιλότητα
  • στην ομιλία: αργότερα το παιδί παρουσιάζει ένρινη ομιλία, οδοντικές ανωμαλίες, ελαττωμένη οδοντική σύγκλειση, μέση ωτίτιδα και βαρηκοΐα.

Οι περισσότεροι χειρουργοί υποστηρίζουν την αποκατάσταση σε 2 χρόνους. Συγκεκριμένα, την πρώιμη σύγκλιση του χείλους και της μαλακής υπερώας (early repair) κατά τον 3ο-6ο μήνα, ενώ η σύγκλιση της σκληράς υπερώας γίνεται αργότερα (delayed repair) κατά τον 12ο-15ο μήνα, ώστε να μην επηρεαστεί η ανάπτυξη της άνω γνάθου.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙ ΣΧΙΣΤΙΕΣ ΧΕΙΛΟΥΣ

Στα επόμενα χρόνια ανάπτυξης του παιδιού ακολουθούν κατά περίπτωση διορθωτικές παρεμβάσεις στο φατνίο ή τη γνάθο, καθώς και επεμβάσεις διόρθωσης των δυσμορφιών της ρινός, που ολοκληρώνονται στην εφηβεία.

Η αντιμετώπιση των ασθενών γίνεται από μια ομάδα ειδικών, που περιλαμβάνει εκτός από τον Πλαστικό Χειρουργό, τον ΩΡΛ, τον Ορθοδοντικό, ενώ απαραίτητες θεωρούνται και οι ασκήσεις ορθοφωνίας.


ΙΑΤΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
City Med

Προξένου Κορομηλά 26, 1ος όροφος
Τ: 2310 265 392

ΛΑΡΙΣΑ
Diamond Clinic

Δ: Κούμα 17, 3ος όροφος
Τ: 2411 117 794

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής

Δ: Λάππα 87 & Ηρ.Πολυτεχνείου,
3ος όροφος
Τ: 2441 073 133

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Εγγραφείτε στο newsletter και μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

© 2017 bouloumpasis.gr